Yhteydenotto

Ota meihin yhteyttä

X

Tietosuojaseloste

1. Yksityisyytesi suojaaminen

Yksityisyytesi turvaaminen on sinulle ja meille tärkeä asia. Mega-Auto sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Mega-Auto käsittelee sinusta keräämiään tietoja tässä rekisteriselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuoja@mega-auto.fi

2. Rekisterin pitoa koskevat tiedot

Henkilörekisterin / Kameravalvontarekisterin nimi on Mega-Auton asiakasrekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Mega-Auto Oy, Alhonkatu 5, 15610 Lahti, Y-tunnus 0702555-0, vaihde: 0207510400, yhteyshenkilö: Juho Suontama, yhteystiedot: juho.suontama@mega-auto.fi.

3. Tietojen käyttötarkoitus

3.1. Henkilötietojesi käsittely:

 • Tarkoitus on sinun ja Mega-Auton välisen asiakassuhteen, tai siihen verrattavissa olevan suhteen hoitaminen luotettavasti sekä hallinnoida rekisteriä.
 • Markkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • Autoasi koskevien tärkeiden tiedotteiden saattaminen tietoosi
 • Mega-Auton nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen Mega-Auton liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen. Tietoja voidaan käyttää myös rekisteröidyn ja Mega-Auton tai kolmannen tahon välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai suostumuksesi perusteella.

3.2. Kameravalvonta

 • Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on työntekijöiden ja muiden Mega-Auton toimipisteissä oleskelevien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen, sekä tuotantoprosessin asianmukaisen toiminnan valvominen.
 • Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä "Tallentava kameravalvonta" -tarroilla tai -kylteillä.
 • Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu kiinteistövierailun yhteydessä syntyneeseen osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen.

4. Rekisterin sisältö

4.1. Henkilötiedot

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa suoraan sinun Mega-Autolle antamiasi tietoja. Tietoja voidaan saada myös rekisterinpitäjän omasta toiminnasta. Tietojasi voidaan kuitenkin myös lain sallimissa rajoissa yhdistää ja niitä voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Suoraan sinulta itseltäsi voimme kerätä henkilötietoja erityisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • ostaessasi Mega-autosta ajoneuvon
 • käyttäessäsi palveluitamme, kuten asioidessasi huoltopalveluidemme asiakkaana
 • tilatessasi uutiskirjeemme
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin tai arvontoihin
 • antaessasi meille palautetta esimerkiksi verkkosivujemme palauteosiota käyttäen.
 • rekisteröidyn työhakemuksessa, ansioluettelossa ja muussa rekrytointimateriaalissa antamat tiedot, suosittelijoiden tiedot sekä muut rekrytointiprosessin aikana kertyneet tiedot

Muista lähteistä saatavia sinua koskevia tietoja, joita saatamme yhdistää muihin käsittelemiimme henkilötietoihisi, ovat esimerkiksi Väestörekisterikeskuksesta, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista tai muista julkisista rekistereistä saatavat tiedot.

Tämän asiakasrekisterin tietoja saatetaan yhdistää muiden asiakasrekisteriemme tietojen kanssa.

Asiakasrekisteri voi pitää sisällään muun muassa seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi
 • yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, puhelinnumero)
 • yksilöintitiedot (muun muassa syntymävuosi)
 • käyttämäsi ajoneuvon tiedot; mm. rekisteritunnus ja muut käyttämääsi ajoneuvoa koskevat tiedot
 • asiakkuutta koskevat tiedot; mm asiakasnumerosi
 • muut asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot

Lisäksi tiedot puheluistasi Mega-Auton asiakaspalvelijoiden kanssa voidaan tallentaa liike- tai palvelutapahtumien todentamiseksi ja Mega-Auton palveluiden ja/tai tuotteiden kehittämiseksi.

4.2. kameravalvonta

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä.

Rekisteri sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

 • valvontakameran kuvatallenne
 • tallennusaika
 • tallennuspaikka

Rekisteriin ei tallenneta henkilöiden puhetta.

5. Tietojen luovutus ja siirrot

Mega-Auto voi harkintansa perusteella luovuttaa henkilötietoja, jos se katsoo sillä olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen. Mega-Auto voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain niissä tilanteissa, jotka tässä rekisteriselosteessa on kuvattu. Mega-Auto voi lisäksi siirtää henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta käyttämilleen alihankkijoille ja palveluntarjoajille.

Mega-Auto voi luovuttaa ajoneuvosi huolto- ja korjaushistoriatietoja tarpeellisilta osin kolmansille osapuolille, mukaan lukien ajoneuvon mahdollisille tuleville omistajille tai haltijoille, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli haluat kieltää ajoneuvosi huolto- ja korjaushistoriatietojen luovuttamisen, ota yhteyttä Mega-Auto Oy korjaamopäällikkö Juho Suontama.

Antamasi suostumuksen nojalla voimme luovuttaa henkilötietojasi huolellisesti valitsemillemme ulkopuolisille yhteistyötahoille, edellyttäen, että he sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen tai Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä käsittelemään henkilötietojasi hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

 • Auto-Bon Oy
 • Bassadone Automovite Nordic Oy
 • Veho Oy Ab
 • Microsoft
 • Keyloop (Finland) Oy
 • Mediamaestro Oy
 • Nordea Rahoitus
 • OP Pohjola
 • Santander
 • IF
 • Fennia
 • Lähitapiola
 • Aktiivitieto

Henkilötietojasi voidaan edellä kuvatun lisäksi luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla.

6. Asiakasrekisterin ja kameravalvonnan suojaaminen ja tietojenkäsittelyn periaatteet

Mega-Auto noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.

Henkilörekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmänkäyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Mega-Autolla voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja.

7. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa Asiakasrekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi sinulla on oikeus antaa ja peruuttaa kanavakohtaisesti antamasi (sähköposti/tekstiviesti) suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin kohdistaminen sinulle. Jos olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, Mega-auto ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit voivat osoittaa sinulle sähköistä suoramarkkinointia antamiisi yhteystietoihin.

Henkilötietojen antaminen voi olla palveluiden käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Mega-Auto varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@mega-auto.fi.

Henkilötietojen tarkastus- tai poistopyyntöjä koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Mega-Auto Oy, Alhonkatu 5, 15610 Lahti

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Euroopan unionissa valituksen voi tehdä erityisesti asuin- tai työskentelyvaltionsa tai valtion, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, tietosuojaviranomaiselle.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehittämme jatkuvasti palveluitamme ja voimme sen johdosta joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille.

Tietosuojaseloste on julkaistu 8.6.2021

Uusimmat vaihtoautot

Mega-Auto, Lahti
Automyynti, Huolto, Varaosat, Vauriokorjaamo
Alhonkatu 5, 15610 Lahti
0207 510 400 (8.00-17.00)
Mega-Auto, Porvoo
Automyynti, Huolto, Varaosat, Vauriokorjaamo
Asentajantie 3, 06150 Porvoo
0207 510 300
Voimassa olevat sopimusasiat:
0400 989 833
Puhelun hinta soitettaessa 020-alkuisiin numeroihimme: lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkaviestimestä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät alv. 24 %.